Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Povinnost zřídit Veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS) vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Informace o přípravku zde.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti z příbalové informace (PIL).

Kontaktní osoba pro VPOIS: e-mail: info@stada-pharma.cz , tel: 257 888 111